Dr Vesna Vujanović

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Radila je u Hitnoj pomoći u Beogradu od 1998. do 2002. godine kao lekar hitne medicine, u Kliničkom centru u Beogradu od 2002. do 2007. godine kao specijalizant radiologije, u Gradskoj bolnici, KBC Zvezdara u Beogradu od 2008. do 2015. godine na odeljenju Kliničke radiologije kao specijalista radiolog. Zaposlena je od jula 2015. godine kao radiolog dijagnostičar u Euromedik sistemu.
Naučna biografija:
• Specijalista radiologije od 2007. godine Medicinski fakultet Beograd
• Usavršavala se na kursevima i seminarima iz oblasti skenerske dijagnostike i ultrazvučne dijagnostike dojke, mekih tkiva i muskuloskeletnog sistema u Srbiji i inostranstvu.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Skenersku dijagnostiku svih delova tela( glava, splanhokranijum, sinusi, orbite, vrat, toraks, abdomen, karlica, koštane strukture, angiografije)
Ultrazvučnu dijagnostiku, mekih tkiva kože i potkožnog tkiva, vrata, štitaste žlezde, dojke, stomaka i karlice i koštano zglobnog sistema celog tela