Dr Vesna Cerović

Specijalista oftalmologije
oftalmohirurg

Radno iskustvo:
• Specijalizacija iz oftalmologija u VMA - Lekar specijalista na odeljenju za bolesti zadnjeg segmenta oka 2005-2012.
• Lekar specijalista u Univerzitetskoj Bolnici Svjetlost, Zagreb, Hrvatska 2012-2018.
• U Euromedik bolnici od 2018.
Naučna biografija:
• Objavila vise strucnih radova u domacim i međunarodnim strucnim listovima.
• Autor vise radova na domacim i međunarodnim simpozijumima i kongresima.

Dr Vesna Cerović obavlja sledeće usluge:

Hirurgija prednjeg segmenta oka
Lasersko skidanje dioptrija
Operacije katarakte sa ugradnjom svih vrsta sočiva
Ugradnja faknih sočiva, sekundarna implantacija sočiva
Kompleksne operacije prednjeg segmenta oka
Operacije glaukoma
Lečenje bolesti zadnjeg segmenta oka
Hirurgija zadnjeg segmenta oka - Vitrektomije
Kombinovane operacije na prednjem i zadnjem segmentu oka