Dr Vesna Bošković

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Od 2015. godine Opšta bolnica EUROMEDIK, radiolog u Odeljenju za Magnetn-Rezonantni Imidžing.
• 2010-2015. godine Opšta bolnica za cerebro-vaskularna oboljenja "Sveti Sava", Odeljenje za radiološku dijagnostiku, radiolog.
• Od 2007-2010. godine Urgentni centar Kliničkog centra Srbije, Odeljenje za radiološku dijagnostiku, radiolog.
Naučna biografija:
• Završen Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Reference:

Specijalistički ispit iz radiologije u januaru 2007.

Edukacija iz oblasti kompjuterizovane tomografije mozga 2007. i krvnih sudova mozga 2009. godine u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije.

Edukacija iz oblasti Magnetno Rezonantnog Imidžinga glave i kičmenog stuba 2011. godine Specijalna bolnica za celebro-vaskularna oboljenja "Sveti Sava".

Od 2008. učešće na domaćim i stranim simpozijumima i kongresima.

Član udruženja radiologa Srbije, udruženja neurologa Srbije, Evropskog udruženja radiologa.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Magnetno Rezonantni Imidžing (MRI) mozga
Ciljani MRI pregled selarne regije, PC uglova, orbita, paranazalnih šupljina
MRI krvnih sudova mozga
MRI krvnih sudova vrata
MRI vratnog, torakalnog i lumbosakralnog dela kičmenog stuba
MRI kolena