Dr Valentin Georgescu-Kaluđerović

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• 2015.-2019.godine: Specijalizant radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
• Septembar 2017.-Mart.2019. godine: Lekar u SRPC “Milan Gale Muškatirović”, Beograd
• Septembar 2019. – danas: Specijalista radiologije u Domu zdravlja Euromedik Cvijićeva, Beograd
Naučna biografija:
• Jul 2019.godine: Položen Specijalistički ispit iz Radiologije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu
• Nonvembar 2012.godine: Položen stučni ispit za doktora medicine, Ministartvo zdravlja Republike Srbije
• April-Oktobar 2012.godine: Lekarski staž u Domu zdravlja Zemun i KBC „Zemun“
• Mart 2012.godine: Završio osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 2003.godine: Negotinska gimnazija, prirodno-matematički smer, Negotin
• 1999.godine: Osnovna škola “Vuk Karađić” Negotin

Reference:

Jezici: engleski, rumunski

Profesionalna članstva: Lekarska komora Srbije, Srpsko udruženje radiologa. Evropsko udruženje radiologa, Srpsko lekarsko društvo – radiološka sekcija

Januar 2012.godine: Kurs iz Prve pomoći, SUMC, Medicinski fakultet

Maj 2017. godine: Škola muskuloskeletne radiologije, Udruženje radiologa Srbije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Maj 2017. godine: Simpozijum dijagnostičkog imidžing centra “Nonvine u radiologiji”, KBC Bežanijska kosa

Novembar 2017. godine: Kongres radiologa Srbije sa međunarodnim učešćem

Decembar 2017. godine: Nacionalni kurs I kategorije “Radiologija urogenitalnog sistema” Opšta bolnica Medigroup

Novembar 2018. godine: Nacionalni simpozijum “Dijagnostika i tretman pacijenata sa tumorskim promenama u jetri”, KCS, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

April 2018. godine: Nacionalni kurs I kategorije “ Radiologja respiratornog sistema”, Opšta bolnica Medigroup

April 2019. godine: Simpozijum “Dijagnostika i tretman bolesti hepato-bilio-pankreatičnog sistema”, KCS, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

April 2019. godine: Nancionalni kurs I kategorije Dijagnostika i intervencije: RDG, EHO, CT, MR, KCS, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu

Novembar 2019. godine: Nacionalni kurs I kategorije “Savremeni protokoli u dijagnostici i terapiji nodusa štitaste žlezde”, Opšta bolnica Euromedik

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Ultrazvuk abdomena i male karlice
Ultrazvuk dojke
Ultrazvuk štitaste žlezde
Ultrazvuk mekih tkiva
Dopler sonografija krvnih sudova vrata i donjih ekstremiteta
Rendgenološku dijagnostiku