Dr Tatjana Kovačev

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Oko četiri godine iskustva na poslovima lekara opšte prakse sa ultrazvučnom dijagnostikom abdomena, štitaste žlezde i mekih tkiva ( Opšta bolnica "Aurora" Beograd)
• Obavezan specijalistički staž u trajanju od četiri godine u okviru KCS
• Od marta 2021.godine do danas radi na poslovima radiologa "Euromedik" Beograd
Naučna biografija:
• Januara 2012. godine završila osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 2014. godine završila školu za samostalnu dijagnostiku u "Oblasti ultrasonografije abdomena, štitaste žlezde i mekih tkiva" kod Prof. dr Mirjane Perišić, KCS
• Maja 2021 .godine završila obuku za samostalnu dijagnostiku u oblasti ultrasonografije dojke i aksilarne regije kod dr Gordane Milisavljević, "Euromedik" Beograd
• Jun 2021. godine položen specijalistički ispit iz radiologije

Reference:

Članstvo u Lekarskoj Komori Srbije i Srpskom lekarskom društvu

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

UZ abdomena i male karlice
UZ mekih tkiva vrata i štitaste žlezde
UZ dojki i aksilarne regije
UZ ingvinalne regije
UZ mekih tkiva (potkožnih promena i mišića)
Kompletna RTG dijagnostika ( rtg srca i pluća, segmenta kičme, abdomena, urotrakta, koštano-zglobnog sistema)