Dr Svetlana Dimitrijević

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Specijalista radiologije od 1989. godine, Vojno medicinska akademija.
• Radila je od 1986. do 1989. na VMA u Beogradu, na postdiplomskim studijama i kao specijalizant radiologije, od 1989. do 2010.godine na VMA, u Beogradu, kao klinički radiolog, od 2010. do 2014 u Gradskoj bolnici, KBC Zvezdara u Beogradu kao klinički radiolog.
• Zaposlena je 2014.g. kao radiolog dijagnostičar u Euromedik sistemu.
Naučna biografija:
• Zvanje primarijusa dobila 2008. godine
• Usavršavala se na kursevima i seminarima iz oblasti ultrazvučne dijagnostike dojke, mekih tkiva i štitaste žlezde u Srbiji.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Ultrazvučnu dijagnostika mekih tkiva kože i potkožnog tkiva, vrata, štitaste žlezde, dojke, stomaka i karlice