Dr Srđan Stanojević

Specijalista radilogije

Radno iskustvo:
• Od 2016. godine zaposlen u Euromediku.
• Od 2002. do 2016. godine radio u OB „Sveti Luka“ u Smederevu.
• Specijalizaciju iz radiologije završio 2000. godine u Beogradu.
• Od 1993. godine radio u Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica.
• U vremenskom periodu od 10 meseci, 1992. godine radio u Zdravstvenom centru Leskovac.
Naučna biografija:
• Medicinski fakultet završio 1991. godine u Beogradu.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Klasična i kontrastna radiografska dijagnostika
Ultrazvučna i kolor dopler dijagnostika
CT dijagnostika
Mamografija (poseduje sertifikat za mamoskrinera sa IORS)