Dr Snežana Vasić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije,
uža specijalizacija iz angiologije

Radno iskustvo:
• Oko 32 godine iskustva na poslovima lekara od toga 17 godina iskustva na poslovima specijaliste fizikalne medicine sa rehabilitacijom i 7 godina iskustva na poslovima specijaliste angiologa.
• Kao fizijatar-angiolog radila je u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača oko 12 godina, gde je bila načelnik bolnice, načelnik dijgnostike, rukovodilac Wellness centra i marketinga.
Naučna biografija:
• 2013. godine odbranila rad uže specijalizacije iz angiologije „Korelacija degenerativnih promena na cervikalnoj kičmi i vertebrobazilarne insuficijencije“ i 2013. godine dobija po odluci Ministarstva zdravlja naziv primarijus.
• Autor je i koautor više stručnih radova koje je prezentovala na domaćim i stranim stručnim sastancima i kongresima iz oblasti rehabilitacije, balneoterapije, osteoproze, doppler dijagnostike i neurorehabilitacije.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Fizijatrijski pregled sa uključivanjem fizikalne terapije i sa rehabilitacijom pacijenata
Pregled i čitanje nalaza osteodenzitometrije, lečenje osteoporoze
Dopler arterija i vena ruku i nogu kao i magistralnih arterija i vena vrata
Pregled specijaliste angiologa
Terapija limfedema