Dr Snežana Jevtić

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Oko 5 godina na poslovima lekara opšte prakse i 12 godina na poslovima specijaliste radiologije.
• Od februara 2018. godine radi u OB Euromedik kao specijalista radiologije.
• Do februara 2018. godine radila na poslovima specijaliste radiologije u Klinici za digestivnu hirurgiju – I Hirurška, Centru za magnetnu rezonancu i Urgentnom Centru Kliničkog Centra Srbije.
• Kao lekar opšte prakse radila je pri Ministarstvu odbrane u Beogradu.
• Pohađala brojne seminare i kongrese u zemlji i inostranstvu.

Reference:

Član Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije.

Član udruženja digestivnih radiologa Srbije i Evropskog udruženja radiologa.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Pregled magnetne rezonance abdomena
Pregled magnetne rezonance karlice
Pregled magnetne rezonance grudnog koša
Pregled magnetne rezonance žučnih puteva
Multiparametrijski MR prostate
MR enterografija (pregled tankog creva)
MR urografija
Pregled magnetne rezonance mekih tkiva vrata
MR pojedinih regija muskuloskeletnog sistema (MR kolena, kukova, sakroilijačnih zglobova, ramena)