Dr Saša Vikalo

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• 11 godina radnog iskustva na poslovima lekara opšte prakse.
• 21 godinu rada kao specijalista radiologije.
• Uža specijalnost MR muskoloskeletnog sistema.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Ekspertski obavlja preglede na magnetnoj rezonanci
MR pregled muskuloskeletnog
MR pregled centralnonervnog sistema i MR abdomena i male karlice