Dr Rajko Glišić

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Pre upisivanja specijalizacije, volontirao je u Hitnoj pomoći godinu i po dana
• Nakon toga sam a radio kao profesor u srednjoj medinckoj školi, predavajući više stručnih medicinskih predmeta.
• Odmah nakon odbrane specijalističkog ispita, zaposlio se u Domu zdravlja Zvezdara
Naučna biografija:
• Diplomirao na medicinskom fakultetu u Beogradu gde je i specijalizirao na smeru Radiologija sa najvišom ocenom.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Lekara možete pronaći u: