Dr Predrag Dolašević

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Radio na poslovima lekara 13 godina, kao specijalista radiologije 7 godina.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde
Ultrazvučni pregled dojki
Ultrazvučni pregled mekih tkiva
Ultrazvučni pregled mekih tkiva zglobova (ramena,kolena ,lakta,skočnog zgloba)
Ultrazvučni pregled kukova kod beba
Mamografija
Rendgengrafija