Dr Mirjana Popović

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Od 2000. do 2004. godine radila kao trupni lekar opšte prakse u Garnizonoj ambulani u Raški.
• Od 2004. do 2015. radila na insititutu za radiologiju VMA kao specijalizant i specijalista radiologije, primarno na ultrazvučnoj dijagnostici, MSCT, kao i dopler i RTG dijagnostici.
• Od 2015. kao specijalista radiologije u Poliklinici Euromedik na Slaviji, ultrazvučna i RTG dijagnostika.
Naučna biografija:
• Medicinski fakultet završila u Beogradu 1998.
• Specijalizaciju iz radiologije završila na Vojno medicinskoj akademiji 2008. godine.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Ultrasonografija vrata
Ultrasonografija štitne žlezde
Ultrasonografija dojki
Ultrasonografija adbomena i male karlice
Ultrasonografija mekih tkiva
Kompletna klasična radiografija