Dr Milica Spasojević

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Radno iskstvo lekara opšte prakse 41 godine
• Od toga specijalista radiolog 33 godine
• Radila u Vojnoj bolnici u Sarajevu
• Nakon toga VMA Beograd
• Već vise od 15 godina stalno zaposlena u Euromediku

Reference:

Učesnik mnogih domacih i inostranih kongresa

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Ultrasonografija vrata
Ultrasonografija štitne žlezde
Ultrasonografija dojki
Ultrasonografija adbomena i male karlice
Ultrasonografija mekih tkiva
Kompletna klasična radiografija