Dr Milanka Matić

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Od avgusta 2018. godine zaposlena u OB EUROMEDIK
• Oko 15 godina radnog iskustva kao lekar u opštoj i pedijatrijskoj službi Dz Obrenovac
• Od 2007-2018. godine u službi za radiološku dijagnostiku Dz Obrenovac ( rendgen dijagnostika , ultrazvučna dijagnostika, dijagnostička i skrining mamografija)
Naučna biografija:
• Medicinski fakultet i specijalizacija iz radiologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu
• Edukativni kurs Imidzing dojke i interventne procedure na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, 2010. godine
• Edukacija za dijagnostičku i skrining mamografiju na Institutu za onkologiju i radiologiju, 2012. godine

Reference:

Učesnik više domaćih i međunarodnih edukativnih seminara, simpozijuma i kongresa.

Član je Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije , Udruženja radiologa Srbije , Senološkog udruženja Srbije, Evropskog udruženja radiologa i Evropskog udruženja ultrasonografista.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Ultrasonografija abdomena i male karlice
Ultrasonografija vrata ( štitaste žlezde, paraštitastih žlezda , pljuvačnih žlezda, limfnih čvorova)
Ultrasonografija dojki
Ultrasonografija aksilarne regije i ingvinalne regije
Ultrasonografija mekih tkiva ( potkožnih promena)
Color duplex scan magistralnih arterija vrata i vertebralnih arterija
Color duplex scan arterija i vena donjih ekstremiteta
Mamografija
Kompletna klasična radiografija