Dr Marija Đošev

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Od 01.08.2018. godine zaposlena je u OB Euromedik.
• 2005. godine Završila edukativni seminar iz kompjuterizovane tomografije (CT školu) u Novom Sadu u organizaciji Instituta za radiologiju Kliničkog centra Vojvodine i Centra za kontinuiranu edukaciju u zdravstvu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
• Od 2001. do 2018. godine je bila zaposlena u KBC “Dr Dragiša Mišović-Dedinje”, u službi za radiološku dijagnostiku.
• 2001. godine završila specijalizaciju iz radiologije Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. 
• Od 1994. do 1995. Godine obavila obavezni lekarski staž u KBC Zemun.
• 1994. Godine diplomirala na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Reference:

Učesnik više domaćih i evropskih radioloških kongresa, kao i stručnih sastanaka u Srbiji.

Autor i koautor većeg broja radova koji su objavljeni u stručnim časopisima, izlagani na više domaćih i evropskih kongresa i na radiološkim stručnim sastancima u Srbiji

Usluge koje ovaj lekar obavlja: