Dr Marija Kratovac Dunjić

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Radila je kao lekar opšte prakse u DZ Lučani od 1983. do 1986. godine.
• Lekar na specijalizaciji iz radiologije 1986-1989. godine (Vojnomedicinska akademija, Beograd)
• Specijalista radiologije od 1989. (19. decembar).
• Od 1989-2001. radila je kao specijalista radiologije u OB Čačak, a od 1992. do 2016. godine u Kliničkom centru Srbije: u Urgentnom centru-na odeljenju za radiologiju od 1992-2001. godine, od 2001. do 2016. godine na odeljenju za magnetnu rezonanciju- odsek za MR dijagnostiku digestivnih i koštano-zglobnih oboljenja.
• Od 2016. godine radi u Opštoj bolnici Euromedik. kao specijalista radiologije.
Naučna biografija:
• Stručno se usavršavala na seminarima i kursevima u zemlji i inostranstvu.
• Učesnik više domaćih i međunarodnih kongresa, simpozijuma.
• Autor i koautor više naučnih radova.

Reference:

Član je Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije, Udruženja radiologa Srbije, Evropskog udruženja radiologa.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Magnetna rezonancija mekih tkiva (vrata, grudnog koša), zglobova, kostiju
Magnetna rezonancija abdomena
MR holangiopankreatografija
Magnetna rezonancija karlice
MR prostate