Dr Marija Ilić

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Oko 8. godina iskustva na poslovima lekra opšte prakse(Euromedik)
• Oko 4. godine iskustva na poslovima specijaliste radiologa(Euromedik)
Naučna biografija:
• jul 2016. godine - položen specijalistički ispit iz radiologije na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu
• Jun 2008. godine - završila osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
• Autor nekoliko radova na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima
• Škola doppler dijagnostike krvnih sudova KCS, dr Dragan Vasić
• Škola MR dijagnostike Novi Sad

Reference:

Članstvo u lekarskoj komori Srbije

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Ultrazvučni pregled abdomena
Ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata(štitaste žlezde)
Ultrazvučni pregled dojki i aksila
Ultrazvučni pregled ingvinuma
Ultrazvučni pregled mekih tkiva(potkožnih promena i mišića)
Ultrazvučni pregled zgloba ramena
Ultrazvučni pregled zgloba lakta
Ultrazvučni pregled ručnog zgloba i šake
Ultrazvučni pregled kukova kod odraslih
Ultrazvučni pregled zgloba kolena
Ultrazvučni pregled skočnog zgloba i stopala
Doppler magistralnih arterija vrata
Doppler krvnih sudova ruku
Doppler krvnih sudova nogu
Kompletna RTG dijagnostika(RTG grudnog koša, segmenta kičme; abdomena, urotrakta, koštano-zglobnog sistema)