Dr Jasmina Grbić

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Oko 5 godina iskustva u službi za radiološku, ultrazvučnu i CT dijagnostiku Opšte bolnice „Sveti Luka“ Smederevo
• Oko godinu dana iskustva na poslovima lekara opšte prakse „Endomed“ Smederevo
• Oko 2 godine iskustva na poslovima specijalizanta radiologije „Euromedik“ Beograd
Naučna biografija:
• 2012. godine – završila osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
• 2013. godine - zavrila školu za samostalnu dijagnostiku u oblasti ultrasonografije abdomena i štitaste žlede, kod prof. M. Perišić, Klinički centar Srbije
• 2019. godine – završila obuku za stamostalnu dijagnostiku u oblasti ultrasonografije dojke, kod dr Ane Janković, Euromedik

Usluge koje ovaj lekar obavlja: