Dr Igor Tomić

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• oko 7 godina iskustva na poslovima specijaliste radiologa
• 2003-2016 . lekar-stručni sradanik u farmaceutskoj kompaniji
• 2010-2014. Vojnomedicinska akademija , Beograd, lekar na specijalizaciji iz radiologije
• 2017-2019. ZZZR. Železnica Srbije, radiolog
• 2019 - Poliklinika Euromedik, radiolog
Naučna biografija:
• 2002. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
• 2015. Specijalizacija iz radiologije, Institut za radiologiju, Vojnomedicinska akademija, Beograd

Reference:

Učesnik više domaćih i međunarodnih edukativnih seminara, simpozijuma i kongresa. Član je Lekarske komore Srbije , Udruženja radiologa Srbije , Evropskog udruženja radiologa

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Ultrasonografija abdomena i male karlice
Ultrasonografija vrata
Ultrasonografija štitaste žlezde
Ultrasonografija dojki
Ultrasonografija mekih tkiva
Ultrazvucni pregled mekih tkiva zglobova (ramena,kolena )
Color dopler krvnih sudova vrata
Kompletna klasicna radiografija