Dr Gordana Milisavljević

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Oko 26 godina iskustva na poslovima lekara.
• Lekar opšte medicine u Domu zdravlja u Pančevu i Domu zdravlja „Zvezdara“ u Beogradu.
• Lekar na specijalizaciji iz radiologije 2005-2009. godine (Medicinski fakultet Beograd).
• Specijalista radiologije od 2009. godine.
• Od 2009. do 2014. godine radila u Domu zdravlja „Zvezdara“
• Načelnik Službe za ultrazvučnu i radiološku dijagnostiku Doma zdravlja „Zvezdara“ 2014. godine.
• Od 1.01.2015. radi u Euromediku kao specijalista radiologije.
Naučna biografija:
• Edukacija za dijagnostičku i skrining mamografiju - Institut za onkologiju i radiologiju 2013. godine
• Edukacija iz oblasti ultrazvučne dijagnostike muskuloskeletnog Sistema u Institutu za reumatologiju KC „Srbije“ u Beogradu 2017.godine, Institutu za rehabilitaciju „Soča“ Univerziteta u Ljubljani 2018.godine.
• Učesnik više domaćih i međunarodnih edukativnih seminara, kongresa i simpozijuma.

Reference:

Član je Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije, Udruženja radiologa Srbije, Evropskog udruženja radiologa, Evropskog udruženja ultrasonografista.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Ultrazvučna i mamografska dijagnostika dojke
Ultrazvučna dijagnostika koštano zglobnog sistema i mekih tkiva, štitaste žlezde, abdomena, urotrakta, karlice
Radiografije koštano-zglobnog sistema, pluća, srca, abdomena, urotrakta