Dr Gordana Lilić

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Radila je kao lekar opšte prakse, a kasnije i kao radiolog u Kliničko-medicinskom centru „Dr Mustafa Mujbegović“ u Tuzli u periodu od 1982-1992. godine.
• Specijalizirala je radiologiju 1988. godine u Zagrebu.
• U periodu od 1994 -1996. godine radila je kao specijalista radiologije u Kliničko-bolničkom centru „Dragiša Mišović“ u Beogradu, a potom u Kliničkom centru Srbije: na odeljenju za magnetnu rezonanciju- odsek za MR dijagnostiku digestivnih i koštano-zglobnih oboljenja od 1996. do 2012. godine i na Prvoj hirurškoj klinici do 2016. godine.
• Od 2016. godine radi u Opštoj bolnici Euromedik, kao specijalista radiologije.
Naučna biografija:
• Stručno se usavršavala na seminarima i kursevima u zemlji i inostranstvu.
• Učesnik više domaćih i međunarodnih kongresa, simpozijuma.
• Autor i koautor više naučnih radova.

Reference:

Član je Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije, Udruženja radiologa Srbije, Evropskog udruženja radiologa.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Magnetna rezonancija abdomena
MR holangiopankreatografija
Magnetna rezonancija karlice