Dr Goran Vešović

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Oko 30 godina iskustva na poslovima lekara, od toga 22 godine iskustva na poslovima specijaliste radiologije.

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Ultrazvučne preglede trbuha, dojki, štitaste žljezde, CDS krvnih sudova vrata, ruku i nogu
Klasičnu rtg dijagnostiku