Dr Dragana Bjelica

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• Oko 14 godina iskustva na poslovima lekara na radiologiji i oko 4 godine iskustva na poslovima specijaliste radiologija (KBC "Bežanijska kosa")
Naučna biografija:
• Akademska specijalizacija iz radiologije, Medicinski fakultet u Beogradu, 2010. godine na temu: "Značaj integrisanih kompjuterskih sistema za procenu stepena lezija na koronarnim arterijama
• Specijalista radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, od 2017. godine
• Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, od 2007. godine
• Predavač po pozivu na kongresima i simpozijumima u zemlji iz oblasti dijagnostike dojki
• Autor i koautor više radova na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresimat
• Učesnik više domaćih i međunarodnih edukativnih seminara, kongresa i simpozijuma
• Škola MRI dojki - Prof. dr Zorica Milošević (2017. god, KBC "Bežanijska kosa", Beograd)
• Usavršavanje za mamografski skrining - Japanese project for improvement of the national program for early detection of breast cancer (2017. god, Beograd)
• Teaching course in memography - Laslo Tabar (2018. god, Beograd)
• Kurs iz MRI dojki (2019. god, IORS, Beograd)

Reference:

Član Srpskog lekarskog društva, Lekarske komore Srbije, Srpskog senološkog društva

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

Manografija
Ultrazvuk dojki sa elastografijom
MRI dojki
Biopsija dojke
Ultrazvučni pregledi (abdomena, male karlice, štitaste žlezde, mekih tkiva vrata, aksilarnih i preponskih regija)
CT glave, grudnog koša, abdomena i male karlice
Radiografije odraslih