Dr Ana Janković

Specijalista radiologije

Radno iskustvo:
• 25 godina iskustva na poslovima lekara.
• Oko 15 godina iskustva na poslovima specijaliste radiologije.
• Zavod za zdravstvenu zaštitu "Železnice Srbije".

Reference:

Autor više radova na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima iz oblasti karcinoma dojke.

Objavila više stručnih i naučnih radova u domaćim i međunarodnim stručnim listovima uglavnom iz oblasti patologije dojke

Magistrirala 2012. godine na temu: "Karcinom dojke prepektoralne lokalizacije"

Usluge koje ovaj lekar obavlja:

UZ dojki, abdomena i štitaste žlezde
MRI dojke
Digitalna mamografija